Atelier Rond Kontakt Blogs & Soc. Media
Schilderijen Illustraties Cartoons Muurschilderingen Grafisch werk Projecten Proza-Poëzie Muziek

René Maagdenberg - Atelier Rond

Atelier Rond

Vanuit Atelier Rond in Meppel maakt René Maagdenberg kunst (schilderijen, sculpturen, illustraties, muurschilderingen & fotomanipulaties) maar het is ook waar zijn grafisch werk vandaan komt, de broedplaats voor creatieve projecten, de geboorteplek voor poëzie & proza, & soms, heel soms... muziek...

Atelier Rond in Meppel, the Netherlands, is the spot on the globe from where René Maagdenberg produces his art (paintings, sculptures, illustrations, murals & photomanipulations). It's also the place where his graphic work is originated, a birthplace for poetry & proze, & sometimes... even music...

René zelf - René himself
image01

Schilderijen - Paintings

René's schilderijen zijn een expressie van zijn fascinatie voor de mens & zijn/haar plaats in "the big picture". Die soms paradoxale tegenstelling zorgt voor een stroom van zowel abstract als (sur-)realistische werken. Daarbij is materiaalkeuze breed & totaal afhankelijk van moment, onderwerp & sfeer.

René's paintings express his fascinations for mankind and it's place in "the big picture". This sometimes paradoxal contradiction creates a flood of abstract as wel as (sur-)realistic work. The choice of material is out of a big range & totally dependend on moment, subject & mood.

Meer Schilderijen More Paintings
Theorie van een bepaalde relativiteit

Illustratie - Illustration

René's illustraties sierden al behoorlijk wat magazines, boeken, cd-covers, posters & wat al niet meer. Hij gebruikt ook daarin verschillende stijlen; elke opdracht heeft tenslotte een eigen specifieke sfeer. Natuurlijk is René's hand er altijd in herkenbaar; de uitwerking kan in verf, in Photoshop of Illustrator gedaan zijn.

The illustrations René made have appeared in al different kinds of magazines, books, cd-covers & posters. He uses different styles to work in; each job requires its' own specifics. Of course René's hand is always recognisable; the result though, may be made in paint, Photoshop or Illustrator.

Meer Illustraties More Illustrations
Illustratie voor Hans van Woerkom

Cartoons - Cartoons

En dan zijn er de cartoons die René maakt. Stevig beïnvloed door striptekenaars als Kamagurka, de veel te vroeg overleden Franquin, Goscinni & Uderzo, Undergroundstrips als de Freak Brothers & natuurlijk Robert Crumb, om maar niet te spreken van de vaderlandse tekenaars Peter Pontiac, Hein de Kort, Joost Swarte & de onvolprezen Pieter Zandvliet, maakt René zijn (c)artoons, in verschillende series & stijlen, vol absurditeit & diepere gedachten.

Than there's the cartoons René makes. Influenced by great cartoonists as Kamagurka, the sadly deseased Franquin, Goscinni & Uderzo, Underground Strips like the Freak Brothers, of course Robert Crumb, not to mention Dutch artists like Peter Pontiac, Hein de Kort, Joost Swarte & the unsurpassed Pieter Zandvliet, René makes his (c)artoons, different series & styles, lots of absurd humour & deeper thoughts.

Meer Cartoons More Cartoons
Cartoon

Muurschilderingen - Murals

Omdat papier & doek soms gewoon te klein zijn, maakt René ook muurschilderingen. Vaak in opdracht. Ook op plafonds of in trappenhuizen. Een willekeurige lift of de publieke ruimte. Bij de tandarts of de psychiater.

Because sometimes paper or linen sometimes are just too limited, René also makes murals. Mostly in commission. Also on ceilings or in staircases. In some random elevator or in public space. At the dentists, or a psychiatrist.

Meer Muurschilderingen More Murals
Muurschildering Rotterdam

Grafisch werk - Graphic work

Alle voorgaande disciplines gaan goed samen met grafisch werk. Dus zijn er ook websites, posters, boek- en magazineomslagen, cd-covers, kaarten, stapels folders, flyers & gelegenheidsdrukwerk, met aandacht & nét even iets anders, uit Atelier Rond.

Previous disciplines colide perfectly with grafic work. Hence the websites, posters, book-, cd- & magazinecovers, cards, folders, flyers & other kinds of printable stuff, made with attention & always just thát little bit difference, from Atelier Rond.

Meer Grafisch werk More Graphic work
Promokaart cabaretier Arie Vuyk

Projecten - Projects

Als de mensen niet naar de kunst komen, breng je de kunst gewoon naar ze toe. Het is erg leuk om mensen plezier te zien beleven bij het zelf creatief bezig zijn. René heeft -in samenwerking met scholen, organisaties & instellingen- de meest uiteenlopende workshops, cursussen & projecten georganiseerd. Met een lichte voorkeur voor kinderen en de psychiatrische clièntele.

If people don't come to art, you've got to bring it to the people, so it's a lot of fun to make people enjoy it by having them do it themselves. René has worked with schools, institutions & organisations to do the most creative workshops, courses & projects.

Meer Projecten More Projects
Project school

Proza & Poëzie - Proze & Poetry

Soms is beeld sterker, soms brengt slechts het woord de boodschap over. En dat daar dan ook weer allerlei variaties in mogelijk zijn laat René zien in zijn columns, korte verhalen en zijn poëzie.

Sometimes the images says all, sometimes the pen is stronger. In his columns, short stories & poetry, René writes it all down. You might have to take some classes in Dutch to follow that I'm afraid...

Meer Geschreven woord More Writen word
Ongeveer zo hoog, ongeveer zo breed

Muziek - Music

Voor René persoonlijk is muziek dé kunstvorm die álles in zich heeft. Elke gemoedstoestand, elke herinnering heeft een melodie. Er is een harmonie in alles om ons heen. Daarmee bezig zijn kan uitlopen op iets heel moois óf iets verschrikkelijks, iets heel simpels of juist gecompliceerds. Ook die beleving is heel persoonlijk...

Personally René thinks music is the only discipline in art that has the abillity to express everything. Every mood, every memory has a melody. There's harmony to be found in all around us. The expression of it can be beautifull as well as awfull, simple as well as complicated, experiencing a piece of music is deeply personal...

Meer Muziek More Music
image01

Autoplay Zelfbediening

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Free tracking counter
Free Web Counters